ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА ЯК МАРІОНЕТКОВЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ

  Анна Волобуєва (Миколаїв, Україна) |    Download article

Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила епоху пролетарських революцій в країнах імперіалізму, еру визвольного революційного руху в колоніях і залежних країнах і зробила величезний вплив на розгортання революційно-визвольної боротьби західноукраїнських земель, які перебували майже 150 років у колоніальній залежності від Австро-Угорської імперії.