31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Иррационал теңсіздіктерді шешуде, оның екі бөлігін тақ дәрежеге шығарғанда, әрқашанда алдыңғы теңсіздікке мәндес теңсіздік шығатынын ескеру керек. Егер теңсіздіктің екі бөлігінде жұп дәрежеге шығарса, онда алдыңғы теңсіздікке мәндес және сондай таңбалы болады, егер теңсіздіктің екі бөлігі де теріс емес болған жағдайда ғана.