31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • З появою інформаційних технологій та їх застосуванням у навчальному процесі виникає потреба у розробці методики використання таких мультимедіа, як зображення (рисунки), презентації, мультфільми, відеоінтерв’ю, відеорепортаж, відеокліп і тому подібне. Сьогодні змінилася методика роботи з відеоматеріалами у зв’язку з широким використанням діджитальних платформ, додатків, набору інструментів, які дозволяють працювати з аудіовізуальними матеріалами. Відеоматеріали не є однорідними з огляду на їх дидактичне використання: навчальне відео, дидактична мета якого попередньо була сформульована, і фахове відео, мета якого носить не тільки дидактичний характер, а й чисто інформативний з певної галузі людської діяльності (йдеться про спеціалізовані портали інтернету). Мета дидактичного відео – сприяти поширенню нових знань та їх засвоєнню, бути мотиватором для студента у отриманні нових знань, завдячуючи поєднанню зображення і звуку, що сприяє активізації різних видів пам’яті (рухова, емоційна, образна, словесно-логічна, які необхідні для психічної активності в різних видах діяльності мовної особистості; довільна – недовільна залежно від мети діяльності; короткострокова, довгострокова і оперативна для збереження знань). Аудіовізуальне мовлення слугую виробленню навичок розуміння природнього потоку мовлення іноземною мовою в унаочнених комунікативних ситуаціях у поєднанні з нормами національно-культурної поведінки мовців, мова яких вивчається як іноземна.

  • Слово «інтерактив»походить віданглійського «interact», де «inter» — взаємний і «асt» — діяти. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

  • Pour son œuvre, Le Neveu de Rameau, Diderot a choisi comme formed'écriture le dialogue philosophique qui ressort à la technique du dialogue antiquecelui de Socrate et de Platon. Cette forme a été répandue parmi les auteurs de lalittérature philosophique en France et surtout de la littérature des Lumières. Encaractérisant ce genre M. Roelens écrit: "Le dialogue philosophique appartient augenre épidictique; c'est une sorte de système clos, refermé sur lui-même, où,partant d'une question, l’esprit progresse de difficulté résolue en difficulté résolue,à travers les objections qu'il s'adresse, jusqu'à la conclusion, réponse à la questioninitiale. C'est la recréation de la démarche heuristique d'une pensée en quête de savérité qui doit donner au dialogue philosophique son efficacité didactique etpédagogique".

  • Охорона довкілֺля (екологія) є досить молодоֺю галуззֺю, яка розробֺляє заходи і способֺи регулюֺвання відносֺин між суспілֺьством і довкілֺлям з метою їх збережֺення, охоронֺи та відновֺлення. ЇЇ термінֺологія системֺно органіֺзована та зумовлֺена строгоֺю залежнֺістю від понятіֺйної системֺи галузі знань.

  • Не можливо не помітити, що англійська мова стоїть на першому місці серед іноземних мов і вже давно вийшла на міжнародний рівень. В наші часи всюди використовується англійська мова ‒ бізнес, подорожі, наука, навчання, інтернет, фільми, тощо. Англійська об'єднує людей та допомагає отримувати знання з великих джерел інформації. Англійська мова відкриває нам набагато більше можливостей.

  • Читання є важливим видом рецептивної мовної діяльності, що передбачає повне глибоке розуміння оригінального іншомовного тексту всіх літературних стилів і жанрів: художнього, прозаїчного, публіцистичного та науково - технічного. Переклад являє собою передачу вихідного тексту засобами іншої мови. Завдяки перекладу можна перевірити правильність розуміння іншомовного тексту.