31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Правову основу взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи із органами судової влади становлять: Конституція України [1], Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2], Закон України «Про Вищу раду правосуддя» [3] та інші законодавчі акти. При цьому на законодавчому рівні визначено сфери взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи із органами судової влади, певною мірою врегульовані умови та порядок реалізації ними повноважень в окреслених сферах взаємодії, однак залишається низка питань, що потребують подальшого врегулювання чи узгодження.

  • Головним призначенням теорії поділу влади є не тільки гарантування незалежності, самостійності складових державної влади, а й створення організаційно-правових механізмів співпраці між ними, вплив однієї гілки влади на іншу з метою стримування її від узурпації владних повноважень та досягнення ефективних результатів у державно-управлінській сфері, тобто принцип поділу гілок влади спрямований на створення та забезпечення противаг кожному з її видів. Взаємодія складових державної влади є фундаментальною базою для стабільного розвитку держави та швидкого проведення реформ, про що свідчить успішний досвід розвинених держав світу.