31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Єлисаветград (нині Кропивницький) увійшов в історію культури України як місто, де на високому рівні розвивалась художня культура. Все це сталося завдяки високому рівню художньої освіти, адже в місті при земському реальному училищі поряд з театральним гуртком та училищним хором працювали вечірні рисувальні та креслярські класи. Можна сказати, що вони за глибиною свого впливу на духовність місцевої громади та рівнем викладання виконували роль художнього училища. Адже викладали там такі відомі майстри живопису, випускники Петербурзької Академії мистецтв, як Петро Крестоносцев, Феодосій Козачинський та Альфонс Ольшанський.