31 January, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ИРРАЦИОНАЛ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУДІҢ КЕЙБІР ӘДІСТЕРІ

      Сүлеймен Мұхаммед (Атырау, Қазақстан) |    Download article |  Link

    Иррационал теңсіздіктерді шешуде, оның екі бөлігін тақ дәрежеге шығарғанда, әрқашанда алдыңғы теңсіздікке мәндес теңсіздік шығатынын ескеру керек. Егер теңсіздіктің екі бөлігінде жұп дәрежеге шығарса, онда алдыңғы теңсіздікке мәндес және сондай таңбалы болады, егер теңсіздіктің екі бөлігі де теріс емес болған жағдайда ғана.