31 Жовтень, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Ushbu maqolada o’rta qiymat teoremalari, xususan Roll, Lagranj va Flett teoremalari va ularning mazmun mohiyati haqida so’z yuritilgan hamda ularning olimpiada masalalarida qo’llanilishi ko’rib chiqilgan.

  • Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації, що становить базу для подальших прогнозів і планів соціально-економічних процесів у цілому.

  • В основу методу покладено ідентичність форми рівнянь і однозначність співвідношень між змінними в рівняннях оригіналу і моделі, тобто, їхню аналогію. Математичні моделі досліджуються, як правило, із допомогою аналогових обчислювальних машин, цифрових обчислювальних машин, комп'ютерів.

  • В сучасному світі положення математики далеко вже не те, яким було сто чи навіть сорок років тому. Застосування методу математичного моделювання і електронно-обчислювальних машин стали невід’ємною частиною науково- технічного прогресу. Таке широке застосування математики пов’язане з тим, що можливості описового методу вичерпали себе і подальший успіх у розвитку всіх наук можливий лише на базі використання точних кількісних методів дослідження, тобто застосування математичного апарату. І ще однією причиною є те, що сама математика досягла такого розвитку, який дозволяє створити потужні електронно-обчислювальні машини, які здатні виконувати великі об’єми громіздких обчислень.