31 October, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • SHTURM-LIUVILL CHEGARAVIY MASALASI UCHUN YAGONALIK TEOREMASI

    Dilshoda Ibragimova (Samarkand, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  ...

 • Ushbu maqolada o’rta qiymat teoremalari, xususan Roll, Lagranj va Flett teoremalari va ularning mazmun mohiyati haqida so’z yuritilgan hamda ularning olimpiada masalalarida qo’llanilishi ko’rib chiqilgan.

 • Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації, що становить базу для подальших прогнозів і планів соціально-економічних процесів у цілому.

 • Узагальнена методика математичного моделювання

    Ігор Пінецький (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  В основу методу покладено ідентичність форми рівнянь і однозначність співвідношень між змінними в рівняннях оригіналу і моделі, тобто, їхню аналогію. Математичні моделі досліджуються, як правило, із допомогою аналогових обчислювальних машин, цифрових обчислювальних машин, комп'ютерів.

 • ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

    Наталія Чичула (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  В сучасному світі положення математики далеко вже не те, яким було сто чи навіть сорок років тому. Застосування методу математичного моделювання і електронно-обчислювальних машин стали невід’ємною частиною науково- технічного прогресу. Таке широке застосування математики пов’язане з тим, що можливості описового методу вичерпали себе і подальший успіх у розвитку всіх наук можливий лише на базі використання точних кількісних методів дослідження, тобто застосування математичного апарату. І ще однією причиною є те, що сама математика досягла такого розвитку, який дозволяє створити потужні електронно-обчислювальні машини, які здатні виконувати великі об’єми громіздких обчислень.