O’RTA QIYMAT TEOREMALARINING OLIMPIADA MASALALARINI YECHISHDA QO’LLANILISHI

  Dilshoda Ibragimova (Samarkand, Uzbekistan) |    Завантажити статтю

Ushbu maqolada o’rta qiymat teoremalari, xususan Roll, Lagranj va Flett teoremalari va ularning mazmun mohiyati haqida so’z yuritilgan hamda ularning olimpiada masalalarida qo’llanilishi ko’rib chiqilgan.