31 Жовтень, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • SPEECH AND COMMUNICATION

    Assem Armanovna (Astana, Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  Speech is a kind of communicative activity of a person, a historically established form of people's communication. Speech is the most universal means of communication, because the meaning of communication is least lost in the transmission of information through speech.

 • MODERN TECHNOLOGIES IN ENGLISH E-TEACHING

    Natalia Shevelova-Harkusha (Kherson, Ukraine) |    Завантажити статтю |  Link

  The implementation of informational technologies contributes to the modernization ofthe English teaching, improving the quality and increasing the availability of education.The concept of E-teaching, that is also called the “internet-based teaching”, “online-teaching”, “network-based teaching”, “e-moderating” and “web-based teaching”, implies the use of computers and multimedia which mark the ultimate distinction between the conventional teaching and the E-teaching itself,as the latter gives more emphasis on knowledge use instead of a rote recall.

 • Dunyoda mavjud bo’lgan har bir til turli lug’aviy va frazeologik unsurlardan tarkib topgan bo’lib, bu unsurlarning paydo bo’lishi ushbu tillarning vujudga kelishi va shakllanish jarayoniga qattiq bog’liqdir.

 • Відновлення української державності, інтеграція в європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на духовні пріоритети, людину та її права, націю. Відповідно до цього визначаються нині й основні напрямки реформування навчально-виховного процесу в школі. Концепція гуманітарної освіти є елементом нової освітньої ідеології, яка зі шкільних лав повинна формувати особистість – гідного представника української нації. Національна ідея, як стрижень усієї системи виховання, має відігравати роль об’єднуючого, консолідуючого чинника в суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення патріотичної життєвої позиції людини. Національний характер виховання полягає у формуванні в молодої людини, незалежно від її етнічної приналежності, почуття громадянина України.

 • Түркі халықтарының фольклорында, әсіресе, тарихи аңыздар мен шежіре жанрларында тастанды баланы бөрінің асырағаны, ол баладан оның он құрсақ көтеріп, өз алдына бір әулет болып қатарға қосылғаны, олардың Ашина әулеті деп аталғаны кең түрде орныққаны белгілі. Түркі қағанаты құрылғанға дейінгі ғұндар дәуірінен қалған «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандарынан бұл мифтік танымды бейнелі түрде баяндайтын өзіндік сюжет қалыптасқаны тотемдік мифтің сол кездің өзінде орны айрықша болғанын көрсетеді.

 • РИТОРИКА І СТИЛІСТИКА

    Зоряна Сея, Ольга Ястремська (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Стиль – це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматичних форм, типів речення тощо). Кожний стиль має свою сферу поширення (коло мовців), призначення (функції повідомлення, впливу тощо), систему мовних засобів і стилістичні норми, що оберігають цю систему, власне, роблять її досить стійким стилем.

 • English for Specific Purposes (ESP) has grown to become one of the most prominent areas of English as a Foreign Language (EFL) teaching today. Its development is reflected in the increasing number of universities offering an MA in ESP as well as in the number of ESP courses offered to overseas students in English speaking countries.