31 Жовтень, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ БАРБОТАЖА НА ДИНАМИКУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИТЕМП РОСТА SCENEDESMUS ACUTUSMEYEN

      Наталья Дмитрович (Пинск, Республика Беларусь) Тамара Козлова (Гродно, Республика Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

    Основным достоинством водорослей является физиолого-биохимическое разнообразие и лабильность химического состава, что позволяет осуществлять управляемый биосинтез ценных химических природных соединений [1, 2, 3, 4].Как известно, одним из решающих факторов, определяющих продуктивность культур водорослей и их химический состав, является содержание биогенных элементов в питательных средах для культивирования [5]. В процессе своего роста водоросли используют углекислый газ и производят кислород. Для этого важно обеспечить поступление CO2 в достаточном количестве, а в процессе культивирования– перемешивание культуры для поддержания оптимальных условий роста клеток и отвода вырабатываемого кислорода. Перемешивание можно осуществлять путем подачи воздуха (барботаж).

  • РОЛЬ ГРИБІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

      Т.М. Замазій, О.В. Неплях (Харків Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Мікологія — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи [1]. Життя на Землі представлена міріадами всіляких рослин і тварин, які істотно різняться між собою в залежності від умов проживання та походження. Але є істоти, настільки несхожі на звичні нам форми життя, що їх не можна віднести ні до рослин, ні до тварин. Ці дивовижні, ніби прибули до нас з іншої планети організми, називаються грибами. Мікологія — це наука, що вивчає їх. Мікологи займаються збором і систематизацією інформації про різні види грибів, яких на даний момент налічується більше 100 тисяч. Це тільки відомі науці різновиди, побутує думка, що насправді різноманітність грибних культур куди ширше, а нинішні знання про них — лише крапля в морі.