29–30 Грудень, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

      Олена Акіліна (Київ, Україна) Микола Стадник (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Стратегіясоціальногорозвитку та соціальнаполітикадержави покликана забезпечитигромадянамгарантованіКонституцієюУкраїни права: на життя, безпечніумовипраці, винагороду за працю, захистсім'ї, відпочинок, освіту, житло, охоронуздоров'я та медичнудопомогу, соціальнезабезпечення та сприятливенавколишнєсередовище.