29–30 Грудень, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • В умовах формування світового ринку освітніх послуг й інтернаціоналізації вищої освіти одним із інструментів, що забезпечують конкурентоспроможність університету, є комунікації. Традиційне інформування споживачів освітніх послуг про діяльність університету, напрями підготовки та спеціальності тощо у нових соціально-економічних умовах виявляється недостатньо ефективним. Нині комунікаційна діяльність університету полягає у використанні комплексих комунікаційних форм і методів на основі принципів рекламної діяльності, зорієнтованих на забезпечення іміджу й престижності закладу, на мотивування абітурієнта до вступу на навчання, включає міжнародну складову. При цьому характерними особливостями комунікацій у сфері освіти є діалогічна взаємодія суб’єктів у процесі навчання, співробітництво у вирішенні освітніх завдань, спрямованість на особистісний підхід, побудова комунікацій навколо змісту освіти та навчальних програм.