29–30 Грудень, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Формування особистості в умовах розквіту технологічного процесу, розквіту науки , а також в період стрімкого переходу до сталого розвитку є основною задачею педагога сучасності. Викладач відіграє значиму роль у створенні громадського та громадянського світогляду студента. Ми розглядаємо, які цілі ставлять перед собою викладачі екології,які методи використовують у досягненні основної мети - формуванні громадянської особистості серед студентів Харківського автомобільно- дорожнього технікуму.

  • Психоекологія (англ. psychoecology) – суміжний напрям психологічної та екологічної наук, предметом якого є психічне здоров’я людини і, в зв’язку з цим, поліпшення тієї частини середовища проживання, яка специфічна саме для людини (інформаційні потоки, психологічні травми, тощо). Психоекологія передбачає дослідження впливу навколишнього середовища і суспільства на особистість, стан розуму, поведінку, настрій і здоров’я людини, а також зв’язку між станом інтелекту та різноманітними екологічними факторами [9].