29–30 Грудень, 2016

ХXХІІI Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • The development of sport is related to the activity of referee.

      Abror Jabborov, Gaybulla Tolliboyev (Samarkand, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

    Sport referees role is most important in order to make it interesting, fair. Theory and practice of type of sport which connected to the referee. There are special requires. These requires include a modern sport referee. Changes and improvements of sport competitions demand for using of referees effectively. This article presents the form of modern sport referee. Sport referee is a master who organize sport competitions objective evolution of sportsmen, and supervise the results. He supervise with the help his knowledge and experiment in order to make the rules of competitions in order (table 1).

  • Різнобічний розвиток особистості в сучасних умовах неможливо уявити без забезпечення її базою знань з основ здорового способу життя. Актуальність формування валеологічної культури студентів зумовлена багатьма факторами, серед яких – науково-технічний прогрес і різке зниження адаптаційних можливостей організму, рухової активності людини. Крім того, сучасне суспільство висуває вимоги до рівня загальної культури, а отже, і валеокультури й освіченості майбутнього фахівця, що є важливим показником оцінки його готовності до здійснення професійної діяльності.

  • Збереження й відновлення здоров’я студентів- невід’ємна складова освітнього процесу:обґрунтування необхідності впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчання;важливість правильного режиму студента;система здоров’язберігаючих технологій. Питання збереження здоров’я було, є й буде актуальним завжди. Життя доводить, що освіта й здоров’явзаємо пов’язані, саме тому ми повинні переорієнтуватися з лікування на профілактику, аби забезпечити підтримку й захист власного організму.