29–30 декабря, 2016

ХХХІІI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

      Олена Акіліна (Київ, Україна) Микола Стадник (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Стратегіясоціальногорозвитку та соціальнаполітикадержави покликана забезпечитигромадянамгарантованіКонституцієюУкраїни права: на життя, безпечніумовипраці, винагороду за працю, захистсім'ї, відпочинок, освіту, житло, охоронуздоров'я та медичнудопомогу, соціальнезабезпечення та сприятливенавколишнєсередовище.