29–30 декабря, 2016

ХХХІІI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Українська держава за свою відносно молоду історію вже накопила достатньо значний політичний досвід. Практично були продемонстровані та перевірені майже всі відомі виборчі технології. Частина із них комфортно прижилася в сучасних політичних реаліях України, а частина показала повну неспроможність достатнього впливу на результат виборів. Слід також зазначити що виборчі технології що були ефективні, наприклад, 10 років тому вже втратили свою ефективність чи були сильно змінені, тобто еволюціонували.