29–30 декабря, 2016

ХХХІІI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • СПОСІБ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

      Галина Закалик, Ірина Палідович (Львів, Україна) |    Скачать статью |  Link

    В останні роки українське суспільство почало приділяти більше уваги способу життя, вкладаючи у саме поняття широкий діапазон складових, які у сукупності мають суттєвий вплив на формування, розвиток людини та її становлення як особистості. Як зазначав Ю. П. Лісіцин, санологію як науку про суспільне здоров’я, необхідно розглядати з двох позицій: по-перше, як здоров’я населення або санітарного стану, що вимірюється медико-статистичними загальноприйнятими показниками; по-друге, загально-історичної (соціологічної), що відображає один з станів суспільства – якість охорони і поліпшення здоров’я людей [1, с. 5-8]. Водночас, важливою складовою є індивідуальне здоров’я – здоров’я окремої людини. У це поняття сьогодні вкладається не тільки відсутність хвороб, але й такі форми поведінки людини, які дозволяють їй поліпшувати своє життя, зробити його більш благополучним, досягати високого ступеня самореалізації.