29–30 Квітень, 2016

ХXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • При використанні комп’ютера в інженерних та наукових дослідженнях появі зображення на екрані монітора передують складні математичні розрахунки, які виконуються, як правило, в системі координат об’єкту дослідження. Така система координат називається реальною. Графіки, гістограми, діаграми тощо призначені для візуалізації (полегшення сприйняття людиною) числових результатів обробки інформації. Зображення, яке візуалізує на екрані результати розрахунків, формується в машинних координатах, характер яких визначається режимом роботи відеоадаптера.

 • Спосіб дослідження властивостей об’єктів на основі отримання зображень їх газорозрядного випромінювання застосовується у техніці, при розв’язанні задач екологічного моніторингу, при медичній діагностиці [1-3]. Метод вимірювань, який базується на отриманні результатів вимірювань у вигляді зображень, у порівнянні з традиційними способами отримання кількісних значень окремих параметрів об’єктів, потребує виконання додаткового етапу опрацювання візуальних даних. Результати вимірювань, представлені у вигляді аналогових або цифрових зображень, потенційно містять значні обсяги інформації.

 • НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАТРОННОГО КОМ-ПЛЕКСА «ДРОБИЛКА-МЕЛЬНИЦА»

    Василий Калинчик, Степан Шевчук, Александр Мейта (Киев, Украина)  |    Завантажити статтю |  Link

  Вступление. Дробление и измельчение твердых продуктов и тел относят к механическим процессам, в которых участвуют основная среда и дополни-тельно вводимые компоненты, применяются физико-химические, механиче-ские или гидромеханические воздействия, которые осуществляются внутри рабочих пространств аппаратов для получения конечных продуктов. Каче-ство процесса определяет его энергоемкость и количественно-качественные показатели выходного продукта. Один из способов обеспечения рациональ-ных режимов работы технологических механизмов дробильно-сортировочных фабрик – применение систем адаптивного управления. Для работы АСУ технологическим процессом необходимо математическое обес-печение, которое адекватно описывает технологические процессы и работу оборудования, участвующего в них.

 • Вступ. Графік навантаження об’єднаної енергосистеми України має не-рівномірний характер, характерною особливістю якого є наявність двох піків – ранкового й вечірнього. Тому виникає необхідність вмикати маневрові джерела генерації. Промислові підприємства мають значний вплив на енер-госистему, тому знизивши їх споживання в пікові години можна значно сприяти вирівнюванню графіка навантаження, це дозволить зменшити необ-хідну кількість маневрових джерел живлення для покриття дефіциту в години максимуму і, відповідно, знизить вартість електричної енергії. Зниження споживання електроенергії досягається різними способами, але необхідно обирати такі, що не мають впливу на технологічний процес, що впливатиме на випуск та якість продукції. На підприємствах зниження споживання елект-ричної енергії можливо досягти за рахунок споживачів-регуляторів, вплив яких мінімальний на технологічний процес.

 • Вступ. Основними причинами низької енергоефективності насосних установок з синхронними двигунами (НУ з СД) та виникнення аварій є недостатній рівень експлуатації, неврахування впливу якості напруги живлення та режиму навантаження, недостатній обсяг інформації про технічний стан, несвоєчасне виявлення і усунення дефектів устаткування, неякісний ремонт тощо. Енергоефективність насосних установок з синхронними двигунами залежить від багатьох різноманітних чинників, про що вказує досвід експлуатації промислових установок.

 • ВИЗУАЛДЫ КОМПОНЕНТТЕР КІТАПХАНАСЫ

    Алтай Шалтабаев, Гүлдана Алмасқызы, Лаура Құрман (Талдыкорган, Республика Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Егеменді тәуелсіз тұғыры биік еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайы ақпараттық технологияны өмірдің әрбір саласында жаппай пайдаланумен сипатталады. Студенттердің танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артты. Бүгінгі таңда мәліметтерді сақтау және өңдеу жұмыстарын соңғы жылдарда шыққан программалық өнімдер арқылы жылдам әрі тиімді ұйымдастыруға болады. Яғни, біз визуалды компоненттер кітапханасы жайлыақпарат берейік.

 • БЕЙНЕ ТҮСІРУШІ CAMTASIA STUDIO БАҒДАРЛАМАСЫ

    Алтай Шалтабаев, Өміргүл Сейтхаан (Талдыкорган, Республика Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Camtasia студия бағдарламасы мамандандырылған бейне өндіріс студиясы болып табылады. Camtasia тіркеушісі компьютер экранындағы қозғалыстағы бейнені түсіріп және оны бейне файл түрінде компьютерде сақтайды. Егер мәтінді теріп отырып, тышқан бағыттамасын батырмаға бағыттап, қандай да бір мәзірді таңдаса, осы барлық әрекетті тіркеуші жазып, кейін оны қайта ойнатады.