ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МОВИ ПАСКАЛЬ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ

  Ірина Беца, Леся Бойко (Дрогобич, Україна)  |    Завантажити статтю

При використанні комп’ютера в інженерних та наукових дослідженнях появі зображення на екрані монітора передують складні математичні розрахунки, які виконуються, як правило, в системі координат об’єкту дослідження. Така система координат називається реальною. Графіки, гістограми, діаграми тощо призначені для візуалізації (полегшення сприйняття людиною) числових результатів обробки інформації. Зображення, яке візуалізує на екрані результати розрахунків, формується в машинних координатах, характер яких визначається режимом роботи відеоадаптера.