29–30 Квітень, 2016

ХXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Розглянемо наступну задачу про поставку сировини [1]. Припустимо, що деяка фірма А уклала договір з іншою фірмою В на поставку сировини, яка швидко псується, щоденно на суму 100 умовних одиниць. Якщо протягом дня сировина не поступає, фірма А несе збитки в розмірі 400 у.о. від простою робітників. Вона може використовувати свій транспорт (додаткові витрати 50 у.о.), але досвід показує, що у половині випадків транспорт повертається ні з чим. Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80%, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі 40 у.о. Існує можливість замовити денну норму сировини в іншій фірмі за ціною на 50% вищій, але крім витрат на транспорт (50 у.о.) можливі додаткові витрати у розмірі 30 у.о., пов'язані з понад нормованою роботою бригад, якщо в той же день надходить і централізована поставка. Якої стратегії повинна дотримуватись фірма А, якщо заздалегідь невідомо, надійде чи не надійде централізована поставка сировини?

  • В данной статье рассматривается метод фиктивных областей с продолжением по младшим коэффициентам исследуются нестационарные уравнения Навье-Стокса. На границе вспомогательной области задаются касательные составляющие скорости и давление.Выведены неулучшаемые оценки скорости сходимости решения.