РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ПРИ ПРОГРАМНІЙ ОБРОБЦІ ЗОБРАЖЕНЬ ВИПРОМІНЮВАННЯ

  Наталія Глухова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Спосіб дослідження властивостей об’єктів на основі отримання зображень їх газорозрядного випромінювання застосовується у техніці, при розв’язанні задач екологічного моніторингу, при медичній діагностиці [1-3]. Метод вимірювань, який базується на отриманні результатів вимірювань у вигляді зображень, у порівнянні з традиційними способами отримання кількісних значень окремих параметрів об’єктів, потребує виконання додаткового етапу опрацювання візуальних даних. Результати вимірювань, представлені у вигляді аналогових або цифрових зображень, потенційно містять значні обсяги інформації.