1–2 Серпень, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ МЕТАФІЗИКИ ЯК НАУКИ

    Орися Задубрівська (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Криза метафізики, що триває вже не одне століття, спроби повної деконструкції чи пошуки нових шляхів її розвитку спричиняють зацікавлення генезою метафізики як науки. Говорячи про витоки метафізики, дослідники найчастіше звертаються до таких мислителів як Парменід, Платон, Аристотель, Томас Аквінський, а коли мова заходить про початок кризи метафізичної науки апелюють до Канта, залишаючи поза увагою грецьких філософів ІІІ-VI століття, зокрема Олександра Афродісійського, Сіріана, Прокла та Дамаскія, хоча саме вони перетворили метафізику в метафізичну науку, окресливши водночас її межі.

 • Феномен японських бойових мистецтв, з моменту їх відкриття для західного світу в другій половині ХХ ст., був и залишається одним з найбільш цікавих і загадкових явищ багатовікової японської культури. Мільйони адептів бойових мистецтв по всьому світові шукають і знаходять в них різноманітні ефекти, починаючи від суто фізичних можливостей (самооборона, спортивні досягнення, здорове тіло) до психологічних і ментально-духовних практик. Саме останні завжди були і залишаються одним з найзагадковіших пластів духовної складової японських бойових мистецтв.

 • ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

    Лілія Романкова (Івано–Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність дослідження. Становлення нового глобального інформаційного простору, зміна форм соціальної комунікації, зміщення морально-етичних орієнтирів актуалізують необхідність усебічного обґрунтування нового бачення виховання як процесу формування людини. Адже, за І. Кантом, «у вихованні криється велика таємниця удосконалення людської природи, …завдяки вихованню людська природа буде розвиватися все краще і краще, і їй можна надати такої форми, яка відповідала б ідеалу людяності»