1–2 Серпень, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Своєчасний і достовірний обмін інформаційними ресурсами між елементами відповідних телекомунікаційних мереж суттєво впливає на ефективність використання сучасних інформаційних технологій (ІТ). Для забезпечення цього розроблено і використовуються різноманіття протоколів обміну, кожен із яких забезпечує певні часові характеристики процедур обміну інформацією. За способами організації обміну усе різноманіття можливих протоколів може бути розподіленим на два типи: протоколи із використанням того чи іншого виду зворотного зв’язку між одержувачем та джерелом повідомлень та протоколи, які забезпечують корекцію можливих спотворень за рахунок використання корегуючих кодів і, за рахунок цього не потребують зворотного каналу. Для вибору найбільш ефективних протоколів слід уміти оцінювати залежність їх характеристик від умов застосування. Із цією метою використовують певні показники ефективності цих протоколів такі, як відносна швидкість, цілісність, час доставляння повідомлень та час затримки їх доставляння.

  • Процесор (від англ. Процес, робити) – це центральний пристрій комп'ютера, що забезпечує перетворення інформації і управління іншими пристроями. Домінуюче становище на ринку універсальних мікропроцесорів займають мікропроцесори з системою команд х86 основними виробниками яких є компанії Intel і AMD. Щорічне зростання випуску таких мікропроцесорів становить 10…15%. Частка інших мікропроцесорів з RISC-архітектурою становить близько 20% ринку. Компанія Intel є однією з передових у виробництві сучасних мікропроцесорів. Компанію заснували Роберт Нойс і Гордон Мур в 1968 році Intel перекладається з англійської «інтегральна електроніка». Бізнес-план компанії був роздрукований на друкарській машинці Робертом Нойсом і займав лише одну сторінку. Надавши його банку новоутворена компанія отримала кредит 2,5000000 доларів. У 1971 році інженери фірми Intel побудували схему процесора на одному кремнієвому кристалі, який містив 2250 транзисторів. Але по-справжньому компанія Intel стала успішною, коли розпочала співпрацю з японською компанією Busicom. Intel отримав замовлення на дванадцять спеціалізованих мікросхем, але за пропозицією інженера Теда Хоффа компанія розробила один універсальний мікропроцесор Intel 4004. Продуктивність цього процесора була порівнянна з продуктивністю найпотужніших комп'ютерів того часу. Наступним був розроблений Intel 8008. У 1990-ті компанія стала найбільшим виробником домашніх персональних комп'ютерів. Серії процесорів Pentium і Celeron досі є найпоширенішими.