1–2 Серпень, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • INGLIZ TILINI ZAMONAVIY O`QITISH

    Manzura Jurayeva (Tashkent, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  ...

 • Найбільш інтенсивно проблема тестування для професійно технічних навчальних закладів вивчалася в 70-80-х минулого сторіччя. Проведені дослідження дозволили вирішити деякі питання, які на той час мали інноваційний характер. Сьогодні ж при вирішенні проблеми тестового контролю необхідно враховувати нові досягнення й підходи, набуті сучасною світовою теорією і практикою тестування.

 • ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА МОВИ

    Вікторія Лященко (Троїцьке,Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Важливість дослідження фразеологічних одиниць є невід’ємною частиною вивчення мови. Особливо актуальним є вивчення функцій та існуючих класифікацій фразеологізмів в сучасній англійській мові, які хоч і привертали увагу дослідників, але не досліджувались в аспекті їх використання в системі засобів номінації.

 • До питання про навчання англійської медичної термінології

    Ольга Петрова, Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Нині знання іноземної мови є не лише показником освіченості та інтелектуального розвитку, це є професійна необхідність, яка потребує систематичної наполегливої праці, часу та зусиль на шляху нескінченного розвитку особистості кожного фахівця. Так, вимогою часу є підготовка кваліфікованих фахівців, оскільки загальносвітова інтеграція, яка приводить до розширення міжнародних зв'язків, мотивує нинішніх випускників вищих немовних закладів освіти не лише володіти професійними знаннями, а й бути готовими на практиці застосовувати іноземну мову у професійному та науково-дослідному спілкуванні.

 • Основоположники старославянский языка Кирилл и Мефодий и их продолжатели, переводя с греческого на старославянский язык, прежде всего внесли в большой вклад в лексику и лексическую семантику. Переводы с греческого языка стали обычны и Древней Руси . “ Таким образом , южные и восточные славяне (отчасти и западные ) , развивая свои литературные языки на народной речевой основе , оказались в тоже время и наследниками языковой культуры древнего Средиземноморья, что было отмечено еще Ломоносовым и Пушкиным”.

 • Известно, что процесс заимствования слов - явление нормальное, а в определённые исторические периоды даже неизбежное. Вспомним огромную весьма положительную роль, которую сыграли греческие и латинские языки в Европе, старославянский язык в славянском мире, арабский - на мусульманском Востоке. Вполне объяснимо и во многом оправдано широко проникновение западноевропейской лексики в русский язык в эпоху петровских реформ. Но уже в ту пору наметились две группы иноязычных слов. Одни - полезные, обозначающие новые понятия и неизвестные ранее предметы, а поэтому обогащающие язык; другие – бесполезные, дублирующие уже имевшиеся исконно русские наименования, а поэтому не обогащающие, а засоряющие речь.

 • Відмінювання іменників – один із засобів зв’язку слів у реченні. На вибір відмінкового закінчення впливає значення слова, рід іменника, відміна, кінцевий основи слова та особливості його закінчення. За ознакою роду, характером основи й закінчення іменники поділяють на чотири відміни, а для іменників І та ІІ відміни визначають тверду, м’яку та мішану групи. Здебільшого визначення групи не становить особливих труднощів, за винятком іменників чоловічого роду другої відміни на -р, які можуть належати до твердої, м’якої та мішаної груп.