1–2 Серпень, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Проблема сутності права є чи не найважливішим питання загальної теорії права. Її актуальність визначається в першу чергу значенням самої правової дійсності в житті суспільства. Наше історичне минуле, чи сьогодення яке переходить у минуле, показали, що без права, законності не можна досягти соціального прогресу, забезпечити ефективне функціонування держави і стимулювати всебічний розвиток особистості. Без права неможливо вирішувати сучасні глобальні проблеми, закріпити мир між народами.