30–31 Січень, 2015

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

    Віта Талько (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. У зв’язку з прийняттям нового КПК, відбулося впровадження певних змін у здійсненні правосуддя, однією із важливих напрямків якої є впровадження в Україні суду присяжних. Однією з передумов формування демократичної правової держави в Україні є належний рівень законодавчого забезпечення процесу залучення представників народу до здійснення кримінального судочинства. Відразу дві конституційні норми – ст. 124 й 127 Конституції України – закріплюють таку безпосередню форму народовладдя, як можливість здійснення правосуддя судом присяжних. Введення даного правового інституту в кримінальне судочинство нашої держави є одним із тих найцікавіших та найважливіших питань, які виникають у процесі вивчення кримінального процесуального права.

 • Дана тема являється вкрай актуальною у зв'язку із збільшенням кількості вчинення злочинів проти життя та здоров'я особи за останній період. Тому вважаю доцільно розглянути мотиваційну сферу даної проблеми. Для попередження вчинення злочинів, виявити основні спонукаючі ланки, що наштовхують людину вчинити той чи інший злочин не достатньо, але це необхідно для того, щоб зробити розслідування даних злочинів більш ефективнішим і результативним. Отже виявлення мотивів-є основним етапів в розслідуванні злочинів.

 • В связи с отсутствием понятия «трудящийся-мигрант» на территории Российской Федерации существует некоторая сложность в регулировании правового положения иностранных граждан в сфере труда. Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ [1] общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

 • КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ

    Анастасія Швець (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожує національній безпеці України. Це потребує негайного вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і базуються на єдиній Національній антикорупційній стратегії на 2011-2015 роки [1].

 • У даній статті представлений процес впровадження порівняльно-історичного методу та методу порівняльного законодавства при дослідженні правових інститутів при вивченні дисциплін фундаментального циклу підготовки молодших спеціалістів з права, а саме: «Історії держави та права України», «Історії держави та права зарубіжних країн», «Теорії держави та права». Суть порівняльно-історичного методу полягає у виявленні основних принципів юриспруденції за допомогою глибинного і всебічного аналізу права минулого шляхом виявлення загального й особливого в історичних явищах. [7, с. 5, 81]