СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

  Віта Талько (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. У зв’язку з прийняттям нового КПК, відбулося впровадження певних змін у здійсненні правосуддя, однією із важливих напрямків якої є впровадження в Україні суду присяжних. Однією з передумов формування демократичної правової держави в Україні є належний рівень законодавчого забезпечення процесу залучення представників народу до здійснення кримінального судочинства. Відразу дві конституційні норми – ст. 124 й 127 Конституції України – закріплюють таку безпосередню форму народовладдя, як можливість здійснення правосуддя судом присяжних. Введення даного правового інституту в кримінальне судочинство нашої держави є одним із тих найцікавіших та найважливіших питань, які виникають у процесі вивчення кримінального процесуального права.