МЕТОДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА, ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

  Анна Шептовицька (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У даній статті представлений процес впровадження порівняльно-історичного методу та методу порівняльного законодавства при дослідженні правових інститутів при вивченні дисциплін фундаментального циклу підготовки молодших спеціалістів з права, а саме: «Історії держави та права України», «Історії держави та права зарубіжних країн», «Теорії держави та права». Суть порівняльно-історичного методу полягає у виявленні основних принципів юриспруденції за допомогою глибинного і всебічного аналізу права минулого шляхом виявлення загального й особливого в історичних явищах. [7, с. 5, 81]