5–6 августа, 2017

ХXХX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Впровадження інноваційних технологій, які значною мірою витісняють на другий план безпосереднє спілкування з реальним світом і творами мистецтва спричинені стрімкою комп’ютеризацією навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів. Безперечно, ця проблема є двобічною. З одного боку, це дає можливість побачити ті твори живопису, яких немає змоги споглядати у місцевих картинних галереях, а з іншого – комп’ютерні варіанти живописних картин не можуть викликати тих почуттів і переживань у дитячій свідомості, які проявляються у дітей під час екскурсій до музеїв, на виставки, де відбувається пряма взаємодія з оригіналами. Не кажучи вже про те, що репродукції картин відомих вітчизняних і світових художників бувають видані в різних друкарнях не завжди якісно, часто спотворюють кольорову гаму та виразність твору живопису і тим самим знижують естетичну цінність під час його сприймання.

  • Існує багато підходів до визначення якісної сутності сучасного суспільства та тих провідних тенденцій, що формують майбутнє. Вартоперелічити хоча б частину з них, щоб пересвідчитися, що ми переживаємотільки початок великого зламу і переходу від суспільств попередньої доби –до нової, яка характеризуватиметься принципово новими якостями. «Знайомий світ» наочно завершується, як констатує Е. Валлерстайн

  • Сучасний розвиток виховних систем у вищій професійній освіті базується на концепції гуманітаризації і гуманізації, яка розкриває сутнісні сили людини. Мета виховання в гуманістичній педагогіці - всебічний культурний розвиток людини, здатність до духовного та фізичного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.

  • Постановка проблеми. Сучасна українська освіта, яка характеризується посиленням навчального процесу, вимагає розробку, апробацію та впровадження таких засобів, форм і методів навчання, які зменшують неефективне використання праці і часу, пришвидшують темп і сприяють підвищенню якості навчання. Аналізуючи підготовку молодших спеціалістів за напрямком 061 Журналістика, уважаємо, що медіавиховання як напрямок педагогічної теорії та практики – це можливість дієво використовувати медіаресурси й застосовувати інноваційні інформаційні технології.

  • Біздің мемлекетімізде бүгінде қарқынды жүріп жатқан әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ғылыми өзгерістер жеке тұлға тіршілігінің барлық жақтарына әсер етуде. Өйткені, белгілі бір қоғамда, әлеуметтік ортада, топта қабылданған мінез-құлық үлгілерін, адамгершілік сапаларды, әлеуметтік құндылықтар мен нормаларды жеке тұлға бойына сіңіру, олардың әлеуметтенуінің нәтижелі болуына ықпал етеді. Жеке тұлғаның әлеуметтік бітім-болмысы және адамдық қасиеттерінің негізгі белгілері көптеген орта, ондағы адамдардың кісілік бітімінің, қарым-қатынасының негізінде қалыптаса бастайды. Олай болса, қоғамның ілгерілеуі мен болашағы жеке тұлғаға әсер етуші объективті орталардың әсерінен болмақ.