ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

  Катерина Діхнич (Суми, Україна) |    Скачать статью

Існує багато підходів до визначення якісної сутності сучасного суспільства та тих провідних тенденцій, що формують майбутнє. Вартоперелічити хоча б частину з них, щоб пересвідчитися, що ми переживаємотільки початок великого зламу і переходу від суспільств попередньої доби –до нової, яка характеризуватиметься принципово новими якостями. «Знайомий світ» наочно завершується, як констатує Е. Валлерстайн