ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ

  Ольга Ігнатьєва, Євгенія Голованенко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Сучасний розвиток виховних систем у вищій професійній освіті базується на концепції гуманітаризації і гуманізації, яка розкриває сутнісні сили людини. Мета виховання в гуманістичній педагогіці - всебічний культурний розвиток людини, здатність до духовного та фізичного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.