5–6 августа, 2017

ХXХX Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ПРЕДМЕТ І РОЗДІЛИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

    Тетяна Скорбач, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Скачать статью |  Link

  Клінічна психологія — галузь психології, яка займається вивченням психологічних аспектів здоров'я та хвороби, особливостей впливу психологічних чинників на стан здоров'я та перебіг захворювання, особливостей індивідуального реагування на хворобливі стани, розробкою психопрофілактичних та реабілітаційних заходів. Клінічна психологія включає: діагностику психічного здоров'я, організацію і проведення наукових досліджень для розуміння психофізичних проблем і розробку, проведення і оцінку психологічної корекції.

 • РОЛЬ І МІСЦЕ ПСИХОЛОГА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

    Тетяна Скорбач, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Скачать статью |  Link

  Виробництво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

 • ТВОРЧІСТЬ І ДЕВІАЦІЇ ПОВЕДІНКИ

    Галина Федоришин (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Творчість, у буквальному значенні творення нового, завжди виступає відхиленням від норми, стандарту, стереотипів поведінки або мислення й тому не завжди схвалюється оточенням і суспільством, сприймається як аномалія, девіація (від лат. deviatio – відхилення). Творчість є виявом соціальної активності людини, є обов’язковою умовою суспільного поступу, продукує якісно нові моральні, політичні, етичні цінності більш високого рівня, до якого людство, можливо, ще не дозріло. Як вдало відмічає С.Клюєва, навіть наука, функцією якої є створення нового, творчість, у дійсності розвивається за своїми законами й кожне нове видатне відкриття виступає відхиленням, що руйнує парадигми науки й натрапляє па відповідну реакцію (невизнання, вороже відношення тощо), поки не замінить колишню парадигму. Таким чином, наукова творчість може виступати як діяльність, що відхиляється не тільки від норми нетворчого існування, але й від норм самого наукового співтовариства.