5–6 августа, 2017

ХXХX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

      Тетяна Замазій, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Скачать статью |  Link

    Мікробіологія (від грецьк. microc – малий, bios – життя, logos – наука) – це наука про дуже малі, невидимі неозброєним оком живі істоти, названі мікроорганізмами, або мікробами, їх систематику, морфологію та фізіологію, екологію та взаємовідношення з іншими живими організмами. Більш ніж за трьохсотлітню історію вивчення мікроорганізмів (з моменту першого описання мікроорганізмів А. Левенгуком) мікробіологія зібрала велику кількість наукових даних і розділилася на галузі (загальна, технічна, сільськогосподарська, ветеринарна, медична, санітарна, морська, космічна та ін.).