ГЕНЕЗА ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИВОПИСУ В СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  Катерина Демчик (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Скачать статью

Впровадження інноваційних технологій, які значною мірою витісняють на другий план безпосереднє спілкування з реальним світом і творами мистецтва спричинені стрімкою комп’ютеризацією навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів. Безперечно, ця проблема є двобічною. З одного боку, це дає можливість побачити ті твори живопису, яких немає змоги споглядати у місцевих картинних галереях, а з іншого – комп’ютерні варіанти живописних картин не можуть викликати тих почуттів і переживань у дитячій свідомості, які проявляються у дітей під час екскурсій до музеїв, на виставки, де відбувається пряма взаємодія з оригіналами. Не кажучи вже про те, що репродукції картин відомих вітчизняних і світових художників бувають видані в різних друкарнях не завжди якісно, часто спотворюють кольорову гаму та виразність твору живопису і тим самим знижують естетичну цінність під час його сприймання.