31 января, 2017

ХXХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів – один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку, аналізу і аудиту запасів в системі управління підприємством.

  • Постановка проблеми. Процес глобалізації здійснює значний вплив на суспільне життя, внаслідок чого електронна торгівля набуває великої популярності. У процесі електронної торгівлі беруть участь органи державної влади, комерційні та некомерційні організації, а також громадяни у своїх офіційних і особистих стосунках. Тому все частіше перед суспільством постають завдання, вирішити які можна лише застосовуючи сучасні засоби, впроваджуючи нові інформаційні технології. Саме тому одним із пріоритетних напрямів розвитку глобалізаційних процесів є широке впровадження електронного документообігу.