31 января, 2017

ХXХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Після проголошення незалежності правова система України формується на нових засадах як самостійне соціальне явище (в минулому вона склала частину єдиної правової системи СРСР). Вона звільняється від псевдосоціалістичної (радянської) сутності, яка приглушила її континентально-європейські корені і забарвила їх у класово-ідеологічні тони.

  • КАК НАЛАДИТЬ ОБЩЕНИЕ СО СВОИМ РЕБЁНКОМ-ПОДРОСТКОМ?

      Эъзозхон Ўринбоева, Камола Фармонова (Фергана, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

    Будучи маленьким мальчиком, он рассказывал вам обо всем. Но, став подростком, совсем перестал с вами общаться. Когда вы пытаетесь с ним поговорить, он либо отвечает односложно, либо начинает спорить. В результате ваш дом превращается в «поле боя». И все же наладить общение с ребенком-подростком возможно. Для начала рассмотрим два фактора, которые могут этому препятствовать.

  • Мірою успіху нації в міжнародній конкуренції економічного та соціально-політичного розвитку є місця, які нація посідає в авторитетних міжнародних рейтингах, таких як Freedominthe World, Indexof Economic Freedom, Press Freedom Index, Human Development Index та інших. При складанні подібних рейтингів експертами, в тому числі, правниками, оцінюється, серед іншого, ступінь свободи людини в правовому полі нації відповідно до сучасної глобальної моделі конституційних прав, яка, за словами Ґая Мюллера, заснована на єдності прав у формі загального права на особисту автономію, тобто здійснення особистих інтересів відповідно до самоідентифікації та самооцінки діючої особи.