31 января, 2017

ХXХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Різнобічний розвиток особистості в сучасних умовах неможливо уявити без забезпечення її базою знань з основ здорового способу життя. Актуальність формування валеологічної культури студентів зумовлена багатьма факторами, серед яких – науково-технічний прогрес і різке зниження адаптаційних можливостей організму, рухової активності людини. Крім того, сучасне суспільство висуває вимоги до рівня загальної культури, а отже, і валеокультури й освіченості майбутнього фахівця, що є важливим показником оцінки його готовності до здійснення професійної діяльності.