31 января, 2017

ХXХІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЄВРЕЙСЬКІ ГЕТТО НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

      Максим Чердаклієв (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Однією з найбільш трагічних сторінок Другої світової війни став Голокост. Об’єктивне вивчення проблеми нацистського геноциду щодо єврейського населення, участі українських євреїв в опорі нацизму і сьогодні актуальне для історичної науки з огляду на десятиліття замовчування цієї теми у радянській історіографії та відсутність спеціальних праць, де аналізувалася б джерельна база цього питання, в тому числі й його регіонального аспекту. Одним із проблемних питань, яке на сьогодні не отримало комплексного вивчення у вимірі Півдня України постає створення гетто та проживання у них євреїв. Метою статті поставлено дослідити умови повсякденного життя євреїв у гетто на окупованих територіях Півдня України.