30–31 июля, 2016

ХXVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРОКУРОРА

      Антоніна Чернобай (Київ, Україна) Інна Мороз (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Морально-етичні норми та правила поведінки у демократичному суспільстві грунтуються на загальнолюдських, загально філософських та релігійних положеннях. Це правила поведінки на роботі, поза сферою службової діяльності, у сім’ї, серед людей, друзів тощо. Перші теоретичні концепції, пов’язані з морально-етичними нормами правил поведінки людини, сформовані філософами давнини (Біблія, Сократ, Аристотель, Конфуцій, Руссо, Монтеск’є та ін.)