30–31 Липень, 2016

ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Морально-етичні норми та правила поведінки у демократичному суспільстві грунтуються на загальнолюдських, загально філософських та релігійних положеннях. Це правила поведінки на роботі, поза сферою службової діяльності, у сім’ї, серед людей, друзів тощо. Перші теоретичні концепції, пов’язані з морально-етичними нормами правил поведінки людини, сформовані філософами давнини (Біблія, Сократ, Аристотель, Конфуцій, Руссо, Монтеск’є та ін.)