30–31 Липень, 2016

ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Процес взаємодії людини та природи відбувається на основі певних закономірностей. Існуючі екологічні відносини між певними суб’єктами повинні бути оптимально врегульованими та збалансованими. Особливого значення та ваги це набуває для сучасної молоді, яка розпочинає активний життєвий шлях у період розвитку антропогенно-техногенного навантаження. На значних площах спостерігається забруднення атмосфери, зменшення родючості ґрунтів, підвищення електромагнітного фону, недотримання вимог експлуатації природних ресурсів, забруднення всіх типів вод, що негативно впливає на демографічну ситуацію в Україні. Основними джерелами забруднення є енергетичні системи, транспорт та промисловість.