30–31 Липень, 2016

ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • «Компьютер» сөзі ағылшын тілінен аударғанда есептеуіш , емептеуге арналған құрылғы дегенді білдіреді. Компьютерлер есептеу операцияларының қатарларын адамның қатысуынсыз, алдын ала көрсетілген нұсқаулық – бағдарлама бойынша жүргізуге мүмкіндік береді. Есептеуіш техниканың қазіргі тарихының негізі 1943 жылы «Марк-1» машинасының дүниеге келуінен бастап қаланды [1, 8 б.]. Компьютерлердің алдыңғы буындары шамдық есептеуіш машиналар болатын, олардың орнын транзисторлы электронды есептеуіш машиналар (ЭЕМ), содан кейін – интегралды сызбалар пайдаланылатын электронды есептеуіш машиналар және ең ақырында, қазіргі таңда аса үлкен интеграциялық деңгейлі сызбалар пайдаланылатын ЭЕМ басты.

  • Атаки на веб-застосунки на сьогоднішній день є найбільш поширеним різновидом атак. Використання веб-технологій з одного боку дає можливість надання додаткових сервісів та свобод, а з другого – потребує прийняття відповідних рішень з забезпечення безпеки. Виникає потреба в системі, яка б могла працювати подібно до фільтра: слідкувати за трафіком, виокремлювати усі підозрілі дії, як ззовні так і зсередини, а також впливати на такі дії – забороняючи чи урізуючи їх.