30–31 июля, 2016

ХXVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Однією з характерних ознак розвитку сучасних держав, України зокрема, є інтенсифікація міграційних переміщень населення. З одного боку, це результат несприятливих середовищних умов людської життєдіяльності. З іншого боку, це виклик реалізації специфічної моделі соціально-економічного розвитку, орієнтовної на оптимізацію наслідків реалізації високого рівня просторової мобільності населення. Так як міграційну активність населення знизити практично неможливо, більше того, це суперечить конституційному праву, слід розуміти причинно-наслідковий базис міграційних процесів та значимість в їх стадійності трудової рееміграції.