29–30 November, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Экономия воды и минеральных удобрений при поливах хлопчатника достигается за счет исключения потерь воды на глубинную фильтрацию, испарений из поверхности и из-за глубины почв. Нами проводились исследования по поливам через противофильтрационные экраны из интерполимерных комплексов с добавлением минералов в виде искусственной тонкой пленки как на поверхности, так и в глубине почвы. Целью данной работы является разработка математической модели бороздкового полива с учетом противофильтрационных экранов из ИПК.

  • Очистка води від домішок досягається шляхом її відстоювання і фільтрування, для якого використовуються швидкі фільтри із пористими завантаженнями [1]. Зростаюча вартість фільтруючих матеріалів вимагає проведення досліджень для їх більш якісного використання. У [2] запропоновано ефективну для проведення відповідних теоретичних досліджень просторову математичну модель. Актуальною задачею є її узагальнення для прогнозування роботи швидких фільтрів з однорідними пористими завантаженнями із внутрішнім кріпленням.

  • Математика протягом всієї історії людської культури була ключем до пізнання навколишнього світу, базою науково-технічного прогресу і важливою компонентою розвитку особистості. Математичні знання і навички завжди були необхідні для оволодіння професіями, пов'язаними з природничими науками, технікою, економікою. Сьогодні математика стала проникати і в області традиційно "нематематичні" - управління державою, медицину, лінгвістику, тощо.

  • Масофавий таълимда турли таълим моделлари қўлланилади, лекин, уларнинг барчасига ҳам бир нарса хосдир, бу ҳам бўлса, унда барча ўқувчи ва ўқитувчилар масофа жиҳатдан ажратилишидир. Ҳар бир модел шу каби таркибни ҳамда уни амалга оширувчи технологияларни қўллайди. Масофавий таълимнинг турли моделлари нафақат қўлланиладиган технологиялар, балки, бошқарилиш даражаси, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг масъулияти билан ҳам фарқланадилар.