29–30 November, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

 • ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ СТРАХОВИКІВ

    Олена Лаврова, Ганна Лютова (Черкаси, Україна) |    Download article |  Link

  Страхові компанії України вже протягом чотирьох років застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. При цьому, не зважаючи на широкий спектр розкриття інформації у примітках до такої звітності, страховики додатково подають спеціалізовану звітність – звітні дані, перелік показників яких досить часто видозмінюється. Відповідно, дослідження змісту звітних даних на тлі сучасних ринкових трансформацій набуває особливої актуальності.

 • САТЫП АЛУШЫЛАР МЕН ТАПСЫРЫС БЕРУШІЛЕРДІҢ БОРЫШТЫҚ ЕСЕБІ

    Лаура Байтуова, Анара Елбаева, Гаухар Уржанова (Астана, Қазақстан)  |    Download article |  Link

  Кәсіпорындар мен ұйымдардың 1210 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық қарызы деп аталатын бөлім шоттары сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің осы кәсіпорынға деген әр түрлі қарыздары жайлы ақпараттарды қорытындылау үшін арналған. Бұлар активті шот болып табылады. Сондықтан да бұл шоттардың дебитінде борьшттың сомасы жазылса, ал кредитінде борыштың азаюы көрсетіледі. Алынуға тиісті шоттар (дебиторлық қарыздар шоты) сатып алушы заңды немесе жеке тұлғалардың сатып алған тауарлары, сондай-ақ кәсіпорынның оларға көрсеткен қызметі үшін қарыз сомаларын білдіреді.

 • НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДЫҢ ТОЗУЫН ЖӘНЕ АМОРТИЗАЦИЯСЫН ЕСЕПТЕУ

    Лаура Байтуова, Динара Габдуллина, Бибарс Мыктыбаев (Астана, Қазақстан)  |    Download article |  Link

  Негізгі құрал өндіріс процесіне қатысуымен, жылдар мерзімінің әсерімен, табиғат күшінің әсер етуімен пайдалану процесінде біртіндеп тозады. Тозудың екі түрі болады: табиғи және сапалық (моральдық). Негізгі қорлардың табиғи тозуы олардың өндіріс процесіне қатысу нәтижесінен және негізгі құралдардың пайдалануға тікелей қатыспай-ақ, түрлі сыртқы факторлардың әсерінен: ылғалдан, атмосфералық құбылыстар нәтижесінен, металдардың тот басуынан, ескіруінен пайда болады.

 • Жоден ринок не може існувати без конкуренції. Завдяки конкуренції він насичується різними видами товарів, споживачі отримують можливість вибору. Основним способом участі в конкурентній боротьбі є удосконалення своєї діяльності, тобто модернізація процесу виробництва, поліпшення сервісного обслуговування, розширення асортименту, активна рекламна діяльність.

 • Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку суспільства торгівля відіграє важливу роль. Вона є основою для підвищення рівня економіки країни. Так як сьогодні неможливо уявити діяльність будь-якого підприємства без застосування можливостей мережі Інтернет, то Інтернет набуває все більше поширення. І саме у процесі розвитку та розповсюдження мережі Інтернет відбувається становлення різних видів електронних комерційних відносин, одним із яких є «електронна торгівля». Це поняття є відносно новим, саме тому необхідно звернути увагу на його сутність та стан розвитку в Україні.

 • Экономическое положение семьи, а также ее состав и репродуктивное поведение, взаимосвязано с общим состояние экономики страны. Как показывает мировой опыт, экономический рост создает объективные предпосылки для повышения материального благосостояния семьи, а имущество семей и её собственность определяют богатство страны в целом. Рост благосостояния семьи является непременным условием увеличения этого богатства и усиления экономической мощи государства. В то же время спад экономики ухудшает условия воспроизводства населения и формирования семьи. Все это показывает, что экономическое положение семьи является важным аспектом при разработке социально-демографической политики страны.