29–30 November, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

 • TEACHING IN THE MULTILEVEL CLASSROOM

    Iryna Afanasievska, Anastasiia Vasylieva (Kherson, Ukraine) |    Download article |  Link

  The problem of multilevel groups has been studied yet by L. Balliro, C. Shank, S. Broad and M. Burt. The problem of teaching students of different levels in one group is really challenging. Multilevel groups are as varied as the students in them. Most often, they include students who communicate in English at a variety of different levels. Besides they are to be analyzed multi-level due to they consist of learner with dissimilar kinds of knowledge scopes, much as those who get discovered orally and those who get determined principally from a schoolbook.

 • ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

    Людмила Гончаренко (Миколаїв,Україна) |    Download article |  Link

  У сучасному світі усі налаштовані на взаємообмін інформацією. Людство намагається спрямувати свій розвиток у єдине русло. Особливо охоче країни демонструють свої надбання у мистецькій сфері, тим більше, що музика й живопис є мистецтвами універсальними, тому що вони безпосередньо, через зір і слух, впливають на почуття людини. Література займає особливе місце серед інших видів мистецтв. Літературний твір інколи стикається із значними перешкодами на шляху до свого читача, якщо цей читач є носієм іншої мовної системи, ніж автор твору.

 • Мова є дзеркалом національної культури. Як соціальний феноменвонанерозривнопов'язана з їїносіями. Будь-який народ створює особливі принципи відношення людини до Світу, Бога, Людства в цілому і робить це рідною мовою. Мова виражає та презентує цінність і унікальність кожної національної культури.

 • ПРОБЛЕМА КОЛІРНОГО СИМВОЛІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

    Анастасія Коваленко (Житомир, Україна) |    Download article |  Link

  Проблема колірного символізму є однією з центральних при вивченні взаємозв’язків між кольором та психікою людини. Для кращого емоційного пливу на читача колірні символи широко використовуються у художній літературі. Проте кількість колірних символів достатньо обмежена, найчастіше у цій якості використовуються так звані «основні кольори», до яких зазвичай відносять білий, чорний, червоний, синій, зелений, жовтий і фіолетовий. Але цей список може змінюватись залежно від культури. Крім образних, чуттєвих колірних символів, існують і мовленнєві - «колірні метафори».

 • Нове століття визначає нові напрями в організації освітнього процесу. Вважається, що "докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потребують підготовки вчителя нової генерації", що у свою чергу "вимагає визначення концептуальних довгострокових стратегій щодо подальшого вдосконалення та розвитку педагогічної освіти" [3]. Також з часу приєднання України до Болонської декларації вітчизняна вища освіта потребує перегляду й уточнення пріоритетних напрямів свого розвитку.

 • Останнім часом відзначається значна активізація ринку перекладацьких послуг, особливим попитом на якому користуються спеціалісти галузевого перекладу. Такі процеси є наслідком соціальних змін, глобалізації світової економіки і значної активізації ділових та економічних відносин між країнами. Як свідчать соціологічні та маркетингові опитування [5], потреба у висококваліфікованих перекладачах буде збільшуватися і особливо у фахівцях, які не лише володіють мовами світового спілкування адекватно до потреб часу, але й мають відповідні основи політичних, економічних, технічних знань та у змозі здійснювати посередницьку діяльність, забезпечувати ефективні ділові контакти.