ПРОБЛЕМА КОЛІРНОГО СИМВОЛІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ

  Анастасія Коваленко (Житомир, Україна) |    Download article

Проблема колірного символізму є однією з центральних при вивченні взаємозв’язків між кольором та психікою людини. Для кращого емоційного пливу на читача колірні символи широко використовуються у художній літературі. Проте кількість колірних символів достатньо обмежена, найчастіше у цій якості використовуються так звані «основні кольори», до яких зазвичай відносять білий, чорний, червоний, синій, зелений, жовтий і фіолетовий. Але цей список може змінюватись залежно від культури. Крім образних, чуттєвих колірних символів, існують і мовленнєві - «колірні метафори».