ПАРЕМІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА

  Анна Зубик (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article

Мова є дзеркалом національної культури. Як соціальний феноменвонанерозривнопов'язана з їїносіями. Будь-який народ створює особливі принципи відношення людини до Світу, Бога, Людства в цілому і робить це рідною мовою. Мова виражає та презентує цінність і унікальність кожної національної культури.