РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

  Ольга Коваленко, Ольга Павлова (Харків, Україна) |    Download article

Математика протягом всієї історії людської культури була ключем до пізнання навколишнього світу, базою науково-технічного прогресу і важливою компонентою розвитку особистості. Математичні знання і навички завжди були необхідні для оволодіння професіями, пов'язаними з природничими науками, технікою, економікою. Сьогодні математика стала проникати і в області традиційно "нематематичні" - управління державою, медицину, лінгвістику, тощо.